Erasmus

Głównym celem unijnego programu „Uczenie się przez całe życie” – Lifelong Learning Programme jest tworzenie społeczeństwa Unii Europejskiej opartego na wiedzy oraz poprawa jakości edukacji we wszystkich krajach europejskich poprzez:

 • rozwój współpracy międzynarodowej i mobilności w całym obszarze edukacji,
 • wzmocnienie wymiaru europejskiego edukacji,
 • poprawę znajomości języków europejskich,
 • wprowadzenie innowacji do systemów edukacyjnych.

Jednym z programów realizujących ten cel jest Erasmus, w którym Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku uczestniczy już od 2003 roku. Dzięki pozyskaniu przez uczelnię Karty Erasmusa. Główny nacisk został położony na organizację wymian międzyuczelnianych studentów. Erasmus jest programem otwartym dla 33 państw:

 • 28 państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania);
 • 3 krajów EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia);
 • Szwajcaria;
 • 1 kraju kandydującego (Turcja).

Program jest adresowany do:

 • studentów,
 • nauczycieli akademickich
 • pracowników administracyjnych uczelni.

Program Erasmus wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwiając realizację wyjazdów studentów część studiów, praktyki, a także wspiera mobilność pracowników uczelni.

Więcej informacji znajduję się pod następującymi linkami:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Erasmus Student Network
Erasmuse
Komisja Europejska – programy edukacyjne
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem w ramach programu Erasmus i chcesz przeżyć przygodę swojego życia nie czekaj, tylko skontaktuj się z nami!

Kontakt:
Uczelniany koordynator
mgr Olga Hofman
tel.: 58 769 08 55
e-mail: erasmus@wsz.pl

Print Friendly, PDF & Email