Erasmus+

1 czerwca 2014 r. ruszył Nowy Program Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmujący lata 2014-2020. Zastąpił on siedem wcześniej obowiązujących programów KE w zakresie edukacji i szkoleń i wprowadził wiele uproszczeń w procesie wnioskowania o fundusze.

Na czas trwania programu Erasmus+, Komisja Europejska przyznała Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (tzw. ECHE). Karta uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na wymianę studentów i nauczycieli akademickich a także na praktyki studenckie oraz szkolenia pracowników, w tym administracji.

W ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe możliwe będą wyjazdy studentów:

  • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni;
  • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Ponadto w ramach Programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej oraz kadry administracyjnej uczelni.

Warunkiem rozpoczęcia wymiany jest podpisanie umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy placówkami partnerskimi. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest uczelniany koordynator.

Stawki stypendialne

Więcej informacji znajduję się pod następującymi linkami:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Erasmus Student Network
Erasmuse
Komisja Europejska – programy edukacyjne
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem w ramach programu Erasmus i chcesz przeżyć przygodę swojego życia nie czekaj, tylko skontaktuj się z nami!

Kontakt:
Uczelniany koordynator
tel.: 58 769 08 55
fax: 58 769 08 19
e-mail: erasmus@wsz.pl

Print Friendly, PDF & Email