Erasmus

1 Juni 2014 r. startade nytt program för Europeiska kommissionen Erasmus , för perioden 2014-2020. Den ersatte de sju befintliga EG-program på utbildningsområdet och har infört ett antal förenklingar i processen för att ansöka om medel.

Under den tid Erasmus , Europeiska kommissionen beviljade School of Management i Gdansk högre utbildning Erasmus Charter (den så kallade. ECHE). Kortet berättigar till användning av EU-medel för utbyte av studenter och lärare samt studerande praktikplatser och utbildning av arbetstagare, inklusive administration.

Inom ramen för Erasmus-programmet Högre utbildning kommer att vara möjligt studentrörlighet:

  • för att slutföra en del av sina studier vid utländska universitet;
  • om en praktikplats i ett utländskt företag.

Vidare inom ramen för Erasmusprogrammet är möjliga resor akademisk personal och administrativ personal på universitetet.

I början av utbytet är undertecknandet av ett interinstitutionellt avtal mellan partnerinstitutionerna. För beredningen åligger universitetets samordnare.

Priser stipendium

För mer information se följande länkar:

Stiftelsen för utveckling av utbildningssystemet
Erasmus Student Network
Erasmus
Europeiska kommissionen - utbildningsprogram
Utbildning, Audiovisuella medier och kultur

Om du är intresserad av att gå inom ramen för Erasmusprogrammet och vill uppleva ditt livs äventyr vänta inte, bara att kontakta oss!

Kontakt:
Institutional Coordinator
Agnieszka Kicior
tel.: 58 769 08 11
faxa: 58 769 08 19
e-post: erasmus@wsz.pl

Print Friendly