Absolwenci fizjoterapii

Z radością i satysfakcją informujemy, że dotychczas naszą uczelnię opuściło ponad 200 absolwentów kierunku fizjoterapia. Każdy z nich przystąpił do egzaminu dyplomowego, który składał się z części teoretycznej i praktycznej. Rokrocznie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwa dziekan Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu dr n. med. Marzena Podgórska, która także podtrzymuje studentów na duchu w tych stresujących chwilach.
galeria zdjęć

Po egzaminach przyszedł czas na świętowanie sukcesu podczas uroczystości rozdania dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu licencjata na kierunku fizjoterapia.
Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom 2011
Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom 2012

Część absolwentów zdecydowała się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie fizjoterapii. Umożliwiły im to uprawnienia zdobyte na naszej uczelni. Inni wybrali ścieżkę dalszego kształcenia na podstawie uzyskanego dyplomu i podjęli naukę na studiach II stopnia i studiach podyplomowych. Absolwenci aktywni zawodowo, którzy zdecydowali się podjąć studia w WSZ, zdobyli kolejne umiejętności, dzięki którym jeszcze lepiej będą mogli wykonywać swoje obowiązki, tj. nieść pomoc pacjentom. Uzyskany na naszej uczelni dyplom otworzył im również drogę do awansu zawodowego w dotychczasowych miejscach pracy.

Print Friendly, PDF & Email