Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych: DIETETYKA, KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Med glädje och njutning informerar vi, att 27 Juni 2014 r. avslutningsceremonin hölls forskardietetik, Kosmetologer bioestetyczna, Datorgrafik, human resource management. Under examensceremoni dekanus för fakulteten för fysioterapi och hälsovetenskap PhD. med. Marzena Podgorska gav akademiker en eftergymnasial utbildning.
Myndigheter diplom från universitetet och alumner gåvor mottagna, som uppnådde den högsta akademiska resultat i ett givet ämnesområde.

Akademiker i forskarutbildningen i r. akademisk. 2013/2014, har utmärkt sig inom vetenskap:
DIETETYKA
Martyn Lemańczyk-Bondzińska
Margaret Szulfer

KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA
Karolina Laskowska
Anna charity-Długi

GRAFIKA KOMPUTEROWA
Katarzyna Azar
Magdalena Gawlik

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Alice Ćwiklińska

Vi önskar framgång för alla akademiker i professionell och produktiv användning av de kunskaper som förvärvats under forskarutbildningen vid Higher School of Management i Gdansk.

Print Friendly