Rektor

Rektor
Rektor dr Erwin Szneidrowski
e-mail: rektor@wsz.pl
Konsultacje rektora: po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w rektoracie pod nr tel. 058 769 08 38 odbywają się w środy 12:30-13:30, soboty 12:30-13:30.

Dr Erwin Szneidrowski – absolwent Wydziału Morskiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, tytuł doktora w zakresie ekonomii, specjalności marketing otrzymał w 1972 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Przez wiele lat pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie oraz Katedry Marketingu Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2002- 2009 dziekan w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku, a od 2009 roku rektor tejże uczelni.
Autor lub współautor wielu publikacji i prac badawczych na rzecz praktyki. Wieloletni członek różnych komisji, opiekun lat studiów oraz przodującego koła naukowego na UG, promotor około 3 000 prac licencjackich i magisterskich. Obecnie w swojej działalności naukowej zajmuje się tematyką zarządzani, marketingu oraz zastosowaniami marketingu w różnych sektorach gospodarczych.


Erwin Szneidrowski PhD – a graduate of the Maritime Department at the Higher School of Economics in Sopot. He received a PhD in economics, from the Faculty of Marketing, at the University of Gdansk in 1972. A long-time researcher at the Higher School of Economics in Sopot and the Department of Marketing at the University of Gdansk. In the years 2002- 2009 he was dean at Gdańsk Management College, and since 2009 he has been the rector of the same university.
An author or co-author of numerous publications and research works on practical issues. A long-time member of various committees, patron of student groups and of a leading scientific association at the University of Gdańsk, a promoter of approximately 3 000 undergraduate and graduate works. Currently his scientific activity deals with the subject of management, marketing and applications of marketing in various sectors of the economy.

Print Friendly, PDF & Email