Kurs psychodietetyki

baner psychodietetyka JPEG 200x200Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku serdecznie zaprasza na kurs PSYCHODIETETYKI!

Kurs jest praktycznym szkoleniem z umiejętności pracy z Klientem stojącym u progu decyzji o zmianie nawyków żywieniowych ze względów zdrowotnych, potrzeby utraty wagi bądź uzyskania lepszego samopoczucia. Niezależenie od przyczyn proces zmiany wymagać może pomocy ze strony specjalisty, nie tylko w zakresie diety, ale również w zakresie wsparcia psychologicznego, poddania odpowiednich technik, ćwiczeń, znalezienia źródeł spadku motywacji oraz bezpiecznego i zawsze zgodnego z Klientem przeprowadzenia przez cały proces.

Szkolenie ma przede wszystkim charakter warsztatowy z elementami teorii. Podczas całego cyklu uczestnik kursu pozna m.in. mechanizmy psychologiczne procesu motywacji, zagadnienia emocji i jedzenia emocjonalnego, zagadnienia z zakresu psychiatrii, psychologii i coachingu, a także nauczy się i wypracuje własne techniki pracy z Klientem oparte na wiedzy psychologicznej, coachingowej, studiach przypadków z zastosowaniem symulacji potencjalnie realnych sytuacji.

Kurs polecamy psychologom, dietetykom, lekarzom, trenerom, rodzicom, wszystkim, którzy są zainteresowani zagadnieniem psychologii odżywiania.

PROGRAM KURSU
1. Wstęp do psychodietetyki

 • czym jest psychodietetyka?
 • dlaczego sama dieta nie wystarcza?
 • świadomość jako podstawa zmian

2. Podstawy psychologii istotne w odżywianiu

 • psychologia – podstawowe pojęcia
 • osobowość – różnice indywidualne
 • emocje – zajadanie emocji – źródło i przyczyny
 • motywacja – czym jest, rodzaje, proces budowania motywacji wewnętrznej
 • stres – objawy psychosmatyczne, rodzaje stresorów, znaczenie kortyzolu w procesie odżywiania, stres a otyłość, sposoby radzenia sobie ze stresem, dystres, eustres
 • znaczenie przeszłości związanej z odżywianiem

3. Zaburzenia psychiczne związane z odżywianiem

 • klasyfikacja ICD-10
 • anoreksja
 • bulimia
 • ortoreksja
 • jedzenie kompulsywne
 • syndrom nocnego jedzenia

4. Elementy pracy psychodietetyka

 • techniki aktywnego słuchania
 • przebieg sesji
 • elementy coachingu
 • psychodietetyk jako strażnik sukcesu

5. Psychodietetyka

 • opór przed zmianą
 • ograniczające przekonania
 • zasady zdrowego myślenia – myśleć jak osoby szczupłe
 • wyobrażenia i przekonania w procesie zmiany
 • etapy zmiany zachowania
 • poczucie własnej wartości a skuteczność w procesie zmian
 • techniki wspierające proces zmiany
 • wyznaczanie celów – znaczenie, techniki

Poza modułami teoretycznymi zajęcia mają charakter warsztatowy, polegający na ćwiczeniach, testach, pracy nad studium przypadków, scenkach, przykładach sesji.

CENA KURSU
450 zł

CZAS TRWANIA KURSU
32 godziny (1 h=45 minut)

TERMINY KURSU
Wariant weekendowy – zajęcia w następujące:

 • soboty – 22 kwietnia, 6, 13, 20 maja 2017 r. w godz. 9:00 – 16:00

Wariant intensywny – zajęcia w następujące:

 • wtorki – 9, 16, 23, 30 maja 2017 r. w godz. 17:30 – 20:45
 • czwartki – 11, 18, 21, 25 maja i 1 czerwca 2017 r. w godz. 17:30 – 20:45

Wybierz wariant organizacji kursu najlepszy dla Ciebie.

PROWADZĄCY
mgr Anna Szymborska

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku.

UKOŃCZENIE KURSU
Warunkiem ukończenia kursu jest obecność, czynne uczestnictwo w zajęciach.
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA

odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs do 13 kwietnia 2017 r. (wariant weekendowy), do 30 kwietnia 2017 r. (wariant intensywny).

Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl do 13 kwietnia 2017 r. (wariant weekendowy), do 30 kwietnia 2017 r. (wariant intensywny).

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się i dokonanie opłaty przez minimum 10 osób.

OPŁATĘ ZA KURS
należy niezwłocznie dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT
Jeśli zainteresowała Cię oferta kursu zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
LICZBA UCZESTNIKÓW OGRANICZONA!

 

Print Friendly, PDF & Email