Kurs psychodietetyki

baner psychodietetyka JPEG 200x200Dipartimento di Fisioterapia e Scienze della Salute School of Management a Danzica vi invita al corso PSYCHODIETETYKI!

Kurs jest praktycznym szkoleniem z umiejętności pracy z Klientem stojącym u progu decyzji o zmianie nawyków żywieniowych ze względów zdrowotnych, potrzeby utraty wagi bądź uzyskania lepszego samopoczucia. Niezależenie od przyczyn proces zmiany wymagać może pomocy ze strony specjalisty, nie tylko w zakresie diety, ale również w zakresie wsparcia psychologicznego, poddania odpowiednich technik, ćwiczeń, znalezienia źródeł spadku motywacji oraz bezpiecznego i zawsze zgodnego z Klientem przeprowadzenia przez cały proces.

Szkolenie ma przede wszystkim charakter warsztatowy z elementami teorii. Podczas całego cyklu uczestnik kursu pozna m.in. mechanizmy psychologiczne procesu motywacji, zagadnienia emocji i jedzenia emocjonalnego, zagadnienia z zakresu psychiatrii, psychologii i coachingu, a także nauczy się i wypracuje własne techniki pracy z Klientem oparte na wiedzy psychologicznej, coachingowej, studiach przypadków z zastosowaniem symulacji potencjalnie realnych sytuacji.

Kurs polecamy psychologom, nutrizionisti, lekarzom, trenerom, rodzicom, wszystkim, którzy są zainteresowani zagadnieniem psychologii odżywiania.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
1. Wstęp do psychodietetyki

 • czym jest psychodietetyka?
 • dlaczego sama dieta nie wystarcza?
 • świadomość jako podstawa zmian

2. Podstawy psychologii istotne w odżywianiu

 • psychologia – podstawowe pojęcia
 • osobowość – różnice indywidualne
 • emocje – zajadanie emocji – źródło i przyczyny
 • motywacja – czym jest, rodzaje, proces budowania motywacji wewnętrznej
 • stres – objawy psychosmatyczne, rodzaje stresorów, znaczenie kortyzolu w procesie odżywiania, stres a otyłość, sposoby radzenia sobie ze stresem, dystres, eustres
 • znaczenie przeszłości związanej z odżywianiem

3. Zaburzenia psychiczne związane z odżywianiem

 • klasyfikacja ICD-10
 • anoreksja
 • bulimia
 • ortoreksja
 • jedzenie kompulsywne
 • syndrom nocnego jedzenia

4. Elementy pracy psychodietetyka

 • techniki aktywnego słuchania
 • przebieg sesji
 • elementy coachingu
 • psychodietetyk jako strażnik sukcesu

5. Psychodietetyka

 • opór przed zmianą
 • ograniczające przekonania
 • zasady zdrowego myślenia – myśleć jak osoby szczupłe
 • wyobrażenia i przekonania w procesie zmiany
 • etapy zmiany zachowania
 • poczucie własnej wartości a skuteczność w procesie zmian
 • techniki wspierające proces zmiany
 • wyznaczanie celów – znaczenie, techniki

Poza modułami teoretycznymi zajęcia mają charakter warsztatowy, polegający na ćwiczeniach, testach, pracy nad studium przypadków, scenkach, przykładach sesji.

PREZZO RATE
450 zł

DURATA DEL CORSO
32 orario (1 h = 45 me)

TERMINY KURSU
Opzione Weekend – zajęcia w następujące:

 • Sabato – 22 Aprile, 6, 13, 20 Maggio 2017 r. in ore. 9:00 – 16:00

Opzione intenso – zajęcia w następujące:

 • Martedì – 9, 16, 23, 30 Maggio 2017 r. in ore. 17:30 – 20:45
 • Giovedì – 11, 18, 21, 25 maja i 1 Giugno 2017 r. in ore. 17:30 – 20:45

Organizzazioni selezionare il miglior corso per te.

LED
mgr Anna Szymborska

LUOGO DI CORSO
Direttore della Scuola Superiore di Management a Danzica.

COMPLETAMENTO DEL CORSO
Al fine di completare il corso è quello di presentare, czynne uczestnictwo w zajęciach.
Completamento del corso CERTIFICATO DI STAMPA CONFERMA!

ASSUNZIONI

viene fatto al fine di ricevimento.
Per la presentazione delle domande di riconoscere / inviare i documenti necessari ed effettuare pagamenti per il corso fare 13 Aprile 2017 r. (fine settimana variante), fare 30 Aprile 2017 r. (variante intenso).

Documenti necessari:
1. domanda compilato (disponibile presso il Dipartimento di promozione di stampa e di reclutamento e Pagina)
2. fotocopia della carta d'identità (prove per l'ispezione prima del corso)
3. la prova del pagamento per il corso

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl fare 13 Aprile 2017 r. (fine settimana variante), fare 30 Aprile 2017 r. (variante intenso).

Per poter operare al corso è di farsi conoscere e di effettuare pagamenti per un minimo di 10 persone.

Costo del corso
należy niezwłocznie dokonać przelewem na Iscriviti al college.

CONTATTO
Se siete offerte di corsi interessati, si prega di contattare la promozione reparto e reclutamento:


REGISTRATI SUBITO!
NUMERO LIMITATO DI PARTECIPANTI!

 

Print Friendly