Kurs masażu klasycznego I stopnia

kurs_mk1sWydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku serdecznie zaprasza na kurs MASAŻU KLASYCZNEGO I STOPNIA!

Uczestnicząc w kursie nauczysz się technik masażu klasycznego. Zdobędziesz praktykę jego wykonywania poprzez wielokrotne ćwiczenia. Poznasz fizjologię reakcji tkanek i ustroju człowieka na mechaniczny bodziec zewnętrzny w postaci masażu z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do jego wykonywania.
Zapewniamy wszelkie środki kosmetyczne i higieniczne. Nasza pracownia wyposażona jest w profesjonalne stoły do praktycznej nauki masażu.

ZDOBĄDŹ NOWE UMIEJĘTNOŚCI I ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

PROGRAM KURSU
1. Ćwiczenia:

 • przygotowanie pacjenta do masażu, nauczanie techniki głaskania, rozcierania, budowa anatomiczna skóry, wpływ głaskania, rozcierania na organizm, nauczenie techniki ugniatania, potrząsania, wibracji, wpływ ugniatania, potrząsania na organizm, doskonalenie techniki głaskania, rozcierania.
 • metodyka wykonywania masażu klasycznego kończyny dolnej (pozycja wyjściowa pacjenta – leżenie przodem)
 • metodyka wykonywania masażu klasycznego kończyny dolnej (pozycja wyjściowa pacjenta – leżenie tyłem), doskonalenie masażu klasycznego kończyny dolnej (leżenie tyłem)
 • metodyka masażu klasycznego kończyn górnych i obręczy barkowych
 • metodyka masażu klasycznego grzbietu i masażu karku
 • masaż klasyczny klatki piersiowej i brzucha
 • metodyka masażu klasycznego całkowitego

2. Wykłady:

 • masaż klasyczny – teoria masażu klasycznego, zasady i warunki obowiązujące przy wykonywaniu masażu klasycznego
 • mechanizm działania masażu, techniki masażu klasycznego – wskazania i przeciwwskazania
 • gabinet masażu, metodyka masażu klasycznego

CENA KURSU
700 zł

CZAS TRWANIA KURSU
45 godzin (1 h=45 minut), w tym:

 • 3 h wykładów
 • 42 h ćwiczeń

TERMIN KURSU
Pierwsze zajęcia są zaplanowane na 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) w godz. 19:00-21:15, drugie 4 kwietnia 2017 r. (wtorek) w godz. 19:00-22:00. Pozostałe terminy zostaną ustalone wspólnie z prowadzącą kurs w dniu pierwszych zajęć.
Zajęcia mogą się odbywać  2-3 razy w tygodniu od godz. 17:00.

PROWADZĄCY
dr Małgorzata Kawa

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, s. 114 (wykład), s. 310 (ćwiczenia).

UKOŃCZENIE KURSU
Warunkiem ukończenia kursu jest obecność, czynne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie pozytywnego wyniku z zaliczenia kursu.
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.

Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach masażu wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl do 27 marca 2017 r.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się i dokonanie opłaty przez minimum 9 osób.

OPŁATĘ ZA KURS
należy niezwłocznie dokonać przelewem na konto uczelni do 27 marca 2017 r.

KONTAKT
Jeśli zainteresowała Cię oferta kursu zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
LICZBA UCZESTNIKÓW OGRANICZONA!

Print Friendly, PDF & Email