Praktyki

Praktyki zawodowe na kierunku dietetyka stanowią integralną część studiów i przygotowują studentów do samodzielnej realizacji zadań w zawodzie dietetyka. Doświadczenie zdobyte podczas praktyki umożliwia studentowi pogłębienie zdobytej wiedzy teoretycznej oraz pomaga w dokonywaniu wyboru przyszłego miejsca pracy.

ORGANIZACJA PRAKTYK:

  • po ustaleniu miejsca praktyki, studenci otrzymują umowy oraz skierowania na praktykę do wybranych placówek. W celu odebrania dokumentów, należy zgłosić się do Biura Karier przez e-mail lub osobiście – w godzinach otwarcia.
  • po zakończeniu praktyki studenci dostarczają do Biura Karier podpisaną przez upoważnionego pracownika placówki dokumentację potwierdzającą realizację praktyk (tj. umowę oraz Dziennik Praktyk).
  • studenci mogą otrzymać zaliczenie praktyki w całości lub w części, jeśli udokumentują doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności gospodarczej, które odpowiada programowi praktyk dla kierunku dietetyka. Na takich samych zasadach można otrzymać zaliczenie płatnego stażu, płatnej praktyki, wolontariatu bez względu na to, czy odbywały się one w kraju czy za granicą. Dokumentację dołączoną do podania należy składać w Dziekanacie lub Biurze Karier.

Informacja o zrealizowanej praktyce umieszczana jest w suplemencie do dyplomu.

Wymiar praktyk na poszczególnych semestrach oraz opis miejsc, w których praktyka powinna się odbywać, znajduje się w tabeli.

Print Friendly, PDF & Email