Práctica

Praktyki zawodowe na kierunku dietetyka stanowią integralną część studiów i przygotowują studentów do samodzielnej realizacji zadań w zawodzie dietetyka. Doświadczenie zdobyte podczas praktyki umożliwia studentowi pogłębienie zdobytej wiedzy teoretycznej oraz pomaga w dokonywaniu wyboru przyszłego miejsca pracy.

ORGANIZACJA PRAKTYK:

  • po ustaleniu miejsca praktyki, studenci otrzymują umowy oraz skierowania na praktykę do wybranych placówek. W celu odebrania dokumentów, należy zgłosić się do Biura Karier przez e-mail lub osobiściew godzinach otwarcia.
  • po zakończeniu praktyki studenci dostarczają do Biura Karier podpisaną przez upoważnionego pracownika placówki dokumentację potwierdzającą realizację praktyk (tj. umowę oraz Dziennik Praktyk).
  • studenci mogą otrzymać zaliczenie praktyki w całości lub w części, si usted proporciona prueba de la experiencia profesional o la actividad económica, lo que corresponde a las prácticas del programa para el nutricionista. Na takich samych zasadach można otrzymać zaliczenie płatnego stażu, płatnej praktyki, wolontariatu bez względu na to, czy odbywały się one w kraju czy za granicą. Dokumentację dołączoną do podania należy składać w Dziekanacie lub Biurze Karier.

Informacja o zrealizowanej praktyce umieszczana jest w suplemencie do dyplomu.
Regulamin praktyk znajduje się na página.

Wymiar praktyk na poszczególnych semestrach oraz opis miejsc, w których praktyka powinna się odbywać, znajduje się w tabeli.

Print Friendly