Przedmioty

UNIT der Allgemeinbildung
Englisch
Information Technology
Schutz des geistigen Eigentums
Leibesübungen (von 2 Semester - gilt für Vollzeit-und Teilzeit-)

Przedmioty z nauk humanistycznych i społecznych do wyboru:
Soziologie / Bildung
Etyka in deontology / Philosophie
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Podstawy przedsiębiorczości i marketingu

TRAINING MODUL Grundlagenforschung
Anatomia człowieka
Physiologie des Menschen
Allgemeine Psychologie
Biochemia ogólna i żywności
Chemia żywności
Mikrobiologia ogólna i żywności
Parazytologia
Genetyka
Kwalifikowana pierwsza pomoc

TRAINING Modul von der SCOPE OF SCIENCE MAJOR
Podstawy żywienia człowieka
Żywienie człowieka
Dietetyka pediatryczna
Kliniczny zarys chorób
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
Edukacja żywieniowa
Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
Analiza i ocena jakości żywności
Hygiene, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
Organizacja pracy
Seminar + Diplomarbeit

TRAINING MODUL FÜR DIE AUSWAHL
Żywienie w sporcie / Nowe trendy w żywieniu i dietetyce
Żywienie osób starszych / Żywienie w różnych warunkach środowiskowych
Technologia potraw dietetycznych / Rohstoffe und Kräutermedizin
Alergia pokarmowa / Żywienie w chorobach skóry
Żywność funkcjonalna / Żywność ekologiczna
Żywienie w turystyce / Diety niekonwencjonalne
Projektowanie diet leczniczych / Aromatherapie, Sensortechnik und Parfums
Gesundheitsförderung / marketing żywności
Projektowanie usług żywieniowych / Körperformung und Körperhaltung
Kuchnie etniczne i regionalne / Kuchnia polska
Psychodietetyka / Komunikacja z pacjentem
Poradnictwo dietetyczne / estetyka
Podstawy epidemiologii / Choroby zakaźne

Print Friendly