Przedmioty

UNIT OF GENERAL EDUCATION
English
Information Technology
Protection of intellectual property
Physical Education (by 2 semesters - applies to full-time and part-time)

Przedmioty z nauk humanistycznych i społecznych do wyboru:
Sociology / Education
Etyka in deontology / Philosophy
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Podstawy przedsiębiorczości i marketingu

TRAINING MODULE basic science
Anatomia człowieka
Human Physiology
General Psychology
Biochemia ogólna i żywności
Chemia żywności
Mikrobiologia ogólna i żywności
Parazytologia
Genetyka
Kwalifikowana pierwsza pomoc

TRAINING MODULE FROM THE SCOPE OF SCIENCE MAJOR
Podstawy żywienia człowieka
Human Nutrition
Dietetyka pediatryczna
Kliniczny zarys chorób
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
Edukacja żywieniowa
Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
Analiza i ocena jakości żywności
Hygiene, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
Organizacja pracy
Seminar + thesis

TRAINING MODULE FOR SELECTION
Żywienie w sporcie / Nowe trendy w żywieniu i dietetyce
Żywienie osób starszych / Żywienie w różnych warunkach środowiskowych
Technologia potraw dietetycznych / Raw materials and herbal medicine
Alergia pokarmowa / Żywienie w chorobach skóry
Żywność funkcjonalna / Żywność ekologiczna
Żywienie w turystyce / Diety niekonwencjonalne
Projektowanie diet leczniczych / Aromatherapy, sensor technology and perfumes
Health Promotion / marketing żywności
Projektowanie usług żywieniowych / Body shaping and body posture
Kuchnie etniczne i regionalne / Kuchnia polska
Psychodietetyka / Komunikacja z pacjentem
Poradnictwo dietetyczne / estetyka
Podstawy epidemiologii / Choroby zakaźne

Print Friendly