Przedmioty

UNIDAD DE EDUCACIÓN GENERAL
Inglés
Tecnología de la Información
Protección de la propiedad intelectual
Educación Física (por 2 semestres - se aplica a tiempo completo ya tiempo parcial)

Przedmioty z nauk humanistycznych i społecznych do wyboru:
Sociología / Educación
Etyka en deontología / Filosofía
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Podstawy przedsiębiorczości i marketingu

MÓDULO DE FORMACIÓN ciencia básica
Anatomia człowieka
Fisiología Humana
Psicología General
Biochemia ogólna i żywności
Chemia żywności
Mikrobiologia ogólna i żywności
Parazytologia
Genetyka
Kwalifikowana pierwsza pomoc

MÓDULO DE FORMACIÓN DEL ÁMBITO DE LA CIENCIA MAJOR
Podstawy żywienia człowieka
Żywienie człowieka
Dietetyka pediatryczna
Kliniczny zarys chorób
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
Edukacja żywieniowa
Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
Analiza i ocena jakości żywności
Higiene, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
Organizacja pracy
Seminario + tesis

MÓDULO DE CAPACITACIÓN PARA LA SELECCIÓN
Żywienie w sporcie / Nowe trendy w żywieniu i dietetyce
Żywienie osób starszych / Żywienie w różnych warunkach środowiskowych
Technologia potraw dietetycznych / Las materias primas y la medicina a base de hierbas
Alergia pokarmowa / Żywienie w chorobach skóry
Żywność funkcjonalna / Żywność ekologiczna
Żywienie w turystyce / Diety niekonwencjonalne
Projektowanie diet leczniczych / Aromaterapia, tecnología de sensores y perfumes
Promoción de la Salud / marketing żywności
Projektowanie usług żywieniowych / El cuerpo que forma y la postura corporal
Kuchnie etniczne i regionalne / Kuchnia polska
Psychodietetyka / Komunikacja z pacjentem
Poradnictwo dietetyczne / estetyka
Podstawy epidemiologii / Choroby zakaźne

Print Friendly