Przedmioty

UNITÉ DE FORMATION GÉNÉRALE
Anglais
Technologies de l'information
Protection de la propriété intellectuelle
L'éducation physique (par 2 semestres - s'applique à temps plein et à temps partiel)

Przedmioty z nauk humanistycznych i społecznych do wyboru:
Sociologie / Éducation
Etyka en déontologie / Philosophie
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Podstawy przedsiębiorczości i marketingu

MODULE DE FORMATION science fondamentale
Anatomia człowieka
Physiologie humaine
Psychologie générale
Biochemia ogólna i żywności
Chemia żywności
Mikrobiologia ogólna i żywności
Parazytologia
Genetyka
Kwalifikowana pierwsza pomoc

MODULE DE FORMATION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA SCIENCE MAJOR
Podstawy żywienia człowieka
Żywienie człowieka
Dietetyka pediatryczna
Kliniczny zarys chorób
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
Edukacja żywieniowa
Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
Analiza i ocena jakości żywności
Hygiène, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
Organizacja pracy
Séminaire + thèse

MODULE DE FORMATION POUR LA SÉLECTION
Żywienie w sporcie / Nowe trendy w żywieniu i dietetyce
Żywienie osób starszych / Żywienie w różnych warunkach środowiskowych
Technologia potraw dietetycznych / Les matières premières et de la phytothérapie
Alergia pokarmowa / Żywienie w chorobach skóry
Żywność funkcjonalna / Żywność ekologiczna
Żywienie w turystyce / Diety niekonwencjonalne
Projektowanie diet leczniczych / Aromathérapie, la technologie des capteurs et des parfums
Promotion de la santé / marketing żywności
Projektowanie usług żywieniowych / Modelage du corps et la posture du corps
Kuchnie etniczne i regionalne / Kuchnia polska
Psychodietetyka / Komunikacja z pacjentem
Poradnictwo dietetyczne / estetyka
Podstawy epidemiologii / Choroby zakaźne

Print Friendly