Przedmioty

UNITA 'DI FORMAZIONE GENERALE
Inglese
Information Technology
Tutela della proprietà intellettuale
Educazione fisica (da 2 semestri - si applica a full-time e part-time)

Przedmioty z nauk humanistycznych i społecznych do wyboru:
Sociologia / Educazione
Etyka in deontologia / Filosofia
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Podstawy przedsiębiorczości i marketingu

Modulo di formazione scientifica di base
Anatomia człowieka
Fisiologia Umana
Psicologia generale
Biochemia ogólna i żywności
Chemia żywności
Mikrobiologia ogólna i żywności
Parazytologia
Genetyka
Kwalifikowana pierwsza pomoc

Modulo di formazione DAL CAMPO DELLA SCIENZA MAJOR
Podstawy żywienia człowieka
Żywienie człowieka
Dietetyka pediatryczna
Kliniczny zarys chorób
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
Edukacja żywieniowa
Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
Analiza i ocena jakości żywności
Igiene, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
Organizacja pracy
Seminario + tesi di laurea

FORMAZIONE MODULO PER LA SELEZIONE
Żywienie w sporcie / Nowe trendy w żywieniu i dietetyce
Żywienie osób starszych / Żywienie w różnych warunkach środowiskowych
Technologia potraw dietetycznych / Materie prime e fitoterapia
Alergia pokarmowa / Żywienie w chorobach skóry
Żywność funkcjonalna / Żywność ekologiczna
Żywienie w turystyce / Diety niekonwencjonalne
Projektowanie diet leczniczych / Aromaterapia, tecnologia dei sensori e profumi
Promozione della Salute / marketing żywności
Projektowanie usług żywieniowych / Modellamento del corpo e la postura del corpo
Kuchnie etniczne i regionalne / Kuchnia polska
Psychodietetyka / Komunikacja z pacjentem
Poradnictwo dietetyczne / estetyka
Podstawy epidemiologii / Choroby zakaźne

Print Friendly