Przedmioty

БЛОК общего образования
Английский
Информационные технологии
Защита интеллектуальной собственности
Физическая культура (по 2 семестров - относится к очной и заочной)

Przedmioty z nauk humanistycznych i społecznych do wyboru:
Социология / Образование
Etyka в деонтологии / Философия
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Podstawy przedsiębiorczości i marketingu

Учебный модуль фундаментальная наука
Anatomia człowieka
Физиология человека
Общая психология
Biochemia ogólna i żywności
Chemia żywności
Mikrobiologia ogólna i żywności
Parazytologia
Genetyka
Kwalifikowana pierwsza pomoc

Учебный модуль ИЗ ОБЛАСТИ образование Специальность
Podstawy żywienia człowieka
Żywienie człowieka
Dietetyka pediatryczna
Kliniczny zarys chorób
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
Edukacja żywieniowa
Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
Analiza i ocena jakości żywności
Гигиена, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
Organizacja pracy
Семинар + тезис

Учебный модуль ВЫБОРА
Żywienie w sporcie / Nowe trendy w żywieniu i dietetyce
Żywienie osób starszych / Żywienie w różnych warunkach środowiskowych
Technologia potraw dietetycznych / Сырье и фитотерапия
Alergia pokarmowa / Żywienie w chorobach skóry
Żywność funkcjonalna / Żywność ekologiczna
Żywienie w turystyce / Diety niekonwencjonalne
Projektowanie diet leczniczych / Ароматерапия, сенсорная технология и парфюмерия
Укрепление здоровья / marketing żywności
Projektowanie usług żywieniowych / Коррекция фигуры и осанки
Kuchnie etniczne i regionalne / Kuchnia polska
Psychodietetyka / Komunikacja z pacjentem
Poradnictwo dietetyczne / estetyka
Podstawy epidemiologii / Choroby zakaźne

Print Friendly