Przedmioty

Enhet inom General UTBILDNING
Engelska
Informationsteknik
Skydd av immateriella rättigheter
Idrott (genom 2 terminer - gäller heltid och deltid)

Przedmioty z nauk humanistycznych i społecznych do wyboru:
Sociologi / Education
Etyka i deontology / Filosofi
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Podstawy przedsiębiorczości i marketingu

Träningsmodulen grundläggande vetenskap
Anatomia człowieka
Människans fysiologi
Allmän psykologi
Biochemia ogólna i żywności
Chemia żywności
Mikrobiologia ogólna i żywności
Parazytologia
Genetyka
Kwalifikowana pierwsza pomoc

UTBILDNING modulen från OMFATTNING vetenskapsmajor
Podstawy żywienia człowieka
Żywienie człowieka
Dietetyka pediatryczna
Kliniczny zarys chorób
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
Edukacja żywieniowa
Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
Analiza i ocena jakości żywności
Hygiene, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
Organizacja pracy
Seminarium + avhandling

Utbildningsmodul för VAL
Żywienie w sporcie / Nowe trendy w żywieniu i dietetyce
Żywienie osób starszych / Żywienie w różnych warunkach środowiskowych
Technologia potraw dietetycznych / Råvaror och örtmedicin
Alergia pokarmowa / Żywienie w chorobach skóry
Żywność funkcjonalna / Żywność ekologiczna
Żywienie w turystyce / Diety niekonwencjonalne
Projektowanie diet leczniczych / Aroma, sensorteknik och parfymer
Hälsofrämjande / marketing żywności
Projektowanie usług żywieniowych / Kroppskonturering och kroppshållning
Kuchnie etniczne i regionalne / Kuchnia polska
Psychodietetyka / Komunikacja z pacjentem
Poradnictwo dietetyczne / estetyka
Podstawy epidemiologii / Choroby zakaźne

Print Friendly