Praktyki

Praktyki zawodowe dla studentów naszej uczelni stanowią doskonały wstęp do rozpoczęcia kariery zawodowej. Już w trakcie studiów w WSZ masz szansę sprawdzić swoje kwalifikacje w realnych warunkach gospodarczych oraz zaprezentować się potencjalnym pracodawcom. Praktyki zawodowe dadzą Ci szansę poznania specyfiki różnych stanowisk pracy, a ich celem jest zaznajomienie Cię z przyszłym środowiskiem pracy, wprowadzenie w życie wiedzy nabytej na studiach oraz jej praktyczne zastosowanie w konkretnych sytuacjach zawodowych. Praktyka pozwoli Ci także na ewaluację własnej drogi rozwoju zawodowego – przechodzenia od wiedzy do działania. Obowiązek odbycia praktyk mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Wymiar praktyk zawodowych dla kierunku fizjoterapia

Rok studiów

Zakres praktyki

Liczba godzin

I

Praktyka wstępna kliniczna

80

II

Praktyka w pracowni fizykoterapii

260

III

Praktyka w pracowni kinezyterapii

260

IV

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej

320

ORGANIZACJA PRAKTYK:

  • możesz skorzystać z oferty praktyk proponowanych przez Biuro Karier,
  • możesz indywidualnie znaleźć placówkę odbycia praktyki, pod warunkiem, że charakter  wykonywanej przez Ciebie pracy będzie zgodny z programem praktyk dla kierunku fizjoterapia,
  • możesz otrzymać zaliczenie praktyki w całości lub w części, jeśli udokumentujesz doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności gospodarczej, które odpowiada programowi praktyk dla kierunku fizjoterapia. Na takich samych zasadach możesz otrzymać zaliczenie płatnego stażu, płatnej praktyki, wolontariatu bez względu na to, czy odbywały się one w kraju czy za granicą.

Lista placówek służby zdrowia przyjmujących na praktyki:

studentów I roku kierunku fizjoterapia:
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku
Dom im. J.Korczaka – Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gdańsku
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Szpitale Tczewskie SA w Tczewie
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.
Szpital Polski Sztum
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie
Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o. w Gdyni
7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ, Gdańsk-Oliwa

studentów II i III roku kierunku fizjoterapia:
Akademia Lechii Gdańsk S.A.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku
Dom im. J.Korczaka – Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gdańsku
EUROMEDICUS Gdynia
Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Gdańsk
INTERMEDICA Sp. z o.o., Gdańsk
LUX MED Sp. z o.o. Gdańsk
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BEAVITA 1, Sierakowice
NZOZ Obłuże-Oksywie, Gdynia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LECH-MED. Poradnia Rehabilitacji, Rusocin
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Rogowscy, Tczew
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REHOSP, Nowy Dwór Gdański
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STOGI”, Gdańsk
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Niepubliczny Zakład Usług Rehabilitacyjnych, Wejherowo
Spółka Medyczna Gdańsk Południe
SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku
SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji Starogard Gdański
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego sp. z o.o., Gdańsk
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
Szpitale Tczewskie SA.
Rehabilitacja MAG MED, Gdynia
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. Dr Jadwigi Titz-Kosko, Sopot
Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o. w Gdyni
7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ, Gdańsk.

studentów IV roku kierunku fizjoterapia:
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
Szpital Polski Sztum
Szpitale Tczewskie SA
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. Dr Jadwigi Titz-Kosko, Sopot
7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku.

Wszelkich informacji na temat praktyk udziela Biuro Karier.

Print Friendly, PDF & Email