Przedmioty na kierunku fizjoterapia

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
PdW: Etyka i deontologia / Zdrowie publiczne
Język angielski
Język łaciński
Komunikacja społeczna / Komunikacja interpersonalna w obsłudze klienta
Ochrona własności intelektualnej
PdW: Podstawy przedsiębiorczości / Podstawy działalności gospodarczej
PdW: Socjologia / Podstawy prawa
PdW: Technologia informacyjna / Informatyka i analiza statystyczna
Wychowanie fizyczne (przez 2 semestry – dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH
Anatomia prawidłowa człowieka
Biochemia
Biofizyka
PdW: Biologia medyczna z ochroną środowiska / Biologia medyczna z higieną człowieka
Biomechanika
Fizjologia człowieka
Kinezjologia
Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
Patologia ogólna
PdW: Diagnostyka obrazowa – anatomia radiologiczna / Metody obrazowania narządu ruchu
PdW: Psychologia ogólna / Psychiczne i społeczne postawy fizjoterapii
PdW: Pedagogika z elementami dydaktyki / Pedagogika integracyjna

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU NAUK KIERUNKOWYCH
PdW: Dokumentacja pracy fizjoterapeuty / Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii
Fizjoterapia ogólna
Fizykoterapia
Kinezyterapia
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
Masaż leczniczy
Terapia manualna
Zaopatrzenie ortopedyczne
Seminarium dyplomowe + praca dyplomowa

Podstawy fizjoterapii klinicznej w:

 • chirurgii
 • geriatrii i psychiatrii
 • ginekologii i położnictwie
 • intensywnej terapii
 • kardiologii
 • neurologii i neurochirurgii
 • ortopedii i traumatologii
 • pediatrii i neurologii dziecięcej
 • pulmonologii
 • reumatologii

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w:

 • ortopedii i traumatologii
 • neurologii i neurochirurgii
 • reumatologii

Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w:

 • chirurgii
 • geriatrii i psychiatrii
 • ginekologii i położnictwie
 • kardiologii i pulmonologii
 • onkologii i medycynie paliatywnej
 • pediatrii
Print Friendly, PDF & Email