Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych

Kształcenie w zakresie fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych
Kursinhalt: Fizjoterapia osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży ze schorzeniami niedotyczącymi w swej istocie aparatu ruchu – w kardiologii, Pulmologie, geriatrii, Psychiatrie, Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Pediatrics, Onkologie und Palliativmedizin. Fizjoterapia w całokształcie leczenia chorego. Dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby. Fizjoterapia w różnych stadiach i okresach choroby. Prävention von sekundären Veränderungen. Verbesserung, sterowanie kompensacją i postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych. Die Kontrolle der Ergebnisse der Rehabilitation. Keeping ordnungsgemäße Dokumentation.
Lernergebnisse - Fähigkeiten und Kompetenzen: wykonywania ćwiczeń leczniczych i zabiegów fizykalnych u osób z chorobami i dysfunkcjami niedotyczącymi narządu ruchu – stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego; wykonywania badań funkcjonalnych narządów wewnętrznych i badań wydolnościowych niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii; wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych.

Print Friendly