Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych

Kształcenie w zakresie fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych
Course content: Fizjoterapia osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży ze schorzeniami niedotyczącymi w swej istocie aparatu ruchu – w kardiologii, pulmonology, geriatrii, psychiatry, surgery, gynecology and obstetrics, Pediatrics, oncology and palliative care. Fizjoterapia w całokształcie leczenia chorego. Dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby. Fizjoterapia w różnych stadiach i okresach choroby. Prevention of secondary changes. Improving, sterowanie kompensacją i postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych. Controlling the results of rehabilitation. Keeping proper documentation.
Learning outcomes - Skills and competencies: wykonywania ćwiczeń leczniczych i zabiegów fizykalnych u osób z chorobami i dysfunkcjami niedotyczącymi narządu ruchu – stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego; wykonywania badań funkcjonalnych narządów wewnętrznych i badań wydolnościowych niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii; wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych.

Print Friendly