Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych

Kształcenie w zakresie fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych
Contenido del curso: Fizjoterapia osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży ze schorzeniami niedotyczącymi w swej istocie aparatu ruchu – w kardiologii, neumología, geriatrii, psiquiatría, cirugía, ginecología y obstetricia, Pediatría, oncología y cuidados paliativos. Fizjoterapia w całokształcie leczenia chorego. Dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby. Fizjoterapia w różnych stadiach i okresach choroby. Prevención de cambios secundarios. Mejorar, sterowanie kompensacją i postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych. El control de los resultados de la rehabilitación. Mantener la documentación adecuada.
Los resultados del aprendizaje - Habilidades y competencias: wykonywania ćwiczeń leczniczych i zabiegów fizykalnych u osób z chorobami i dysfunkcjami niedotyczącymi narządu ruchu – stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego; wykonywania badań funkcjonalnych narządów wewnętrznych i badań wydolnościowych niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii; wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych.

Print Friendly