Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych

Kształcenie w zakresie fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych
Le contenu du cours: Fizjoterapia osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży ze schorzeniami niedotyczącymi w swej istocie aparatu ruchu – w kardiologii, pneumologie, geriatrii, psychiatrie, opération chirurgicale, gynécologie et obstétrique, Pédiatrie, oncologie et soins palliatifs. Fizjoterapia w całokształcie leczenia chorego. Dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby. Fizjoterapia w różnych stadiach i okresach choroby. Prévention des changements secondaires. Améliorer, sterowanie kompensacją i postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych. Contrôler les résultats de la réhabilitation. Garder la documentation appropriée.
Les résultats d'apprentissage - Aptitudes et compétences: wykonywania ćwiczeń leczniczych i zabiegów fizykalnych u osób z chorobami i dysfunkcjami niedotyczącymi narządu ruchu – stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego; wykonywania badań funkcjonalnych narządów wewnętrznych i badań wydolnościowych niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii; wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych.

Print Friendly