Fisioterapia clinica in malattie degli organi interni

Kształcenie w zakresie fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych
Contenuti del corso: Fizjoterapia osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży ze schorzeniami niedotyczącymi w swej istocie aparatu ruchu – w kardiologii, pneumologia, geriatrii, psichiatria, chirurgia, ginecologia e ostetricia, Pediatria, oncologia e cure palliative. Fizjoterapia w całokształcie leczenia chorego. Dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby. Fizjoterapia w różnych stadiach i okresach choroby. Prevenzione delle modifiche secondarie. Migliorare, sterowanie kompensacją i postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych. Controllo dei risultati della riabilitazione. Mantenere adeguata documentazione.
I risultati di apprendimento - Abilità e competenze: wykonywania ćwiczeń leczniczych i zabiegów fizykalnych u osób z chorobami i dysfunkcjami niedotyczącymi narządu ruchu – stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego; wykonywania badań funkcjonalnych narządów wewnętrznych i badań wydolnościowych niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii; wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych.

Print Friendly