Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych

Kształcenie w zakresie fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych
Содержание курса: Fizjoterapia osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży ze schorzeniami niedotyczącymi w swej istocie aparatu ruchu – w kardiologii, пульмонология, geriatrii, психиатрия, хирургия, гинекологии и акушерства, Педиатрия, онкологии и паллиативной помощи. Fizjoterapia w całokształcie leczenia chorego. Dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby. Fizjoterapia w różnych stadiach i okresach choroby. Профилактика вторичных изменений. Улучшение, sterowanie kompensacją i postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych. Управление результатов реабилитации. Сохранение надлежащей документации.
Результаты обучения - Навыки и компетенции: wykonywania ćwiczeń leczniczych i zabiegów fizykalnych u osób z chorobami i dysfunkcjami niedotyczącymi narządu ruchu – stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego; wykonywania badań funkcjonalnych narządów wewnętrznych i badań wydolnościowych niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii; wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych.

Print Friendly