Klinisk sjukgymnastik vid sjukdomar i inre organ

Kształcenie w zakresie fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych
Kursens innehåll: Fizjoterapia osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży ze schorzeniami niedotyczącymi w swej istocie aparatu ruchu – w kardiologii, Pulmonology, geriatrii, psykiatri, kirurgi, gynekologi och obstetrik, Pediatrics, onkologi och palliativ vård. Fizjoterapia w całokształcie leczenia chorego. Dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby. Fizjoterapia w różnych stadiach i okresach choroby. Förebyggande av sekundära förändringar. Förbättring, sterowanie kompensacją i postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych. Styra resultaten av rehabilitering. Hålla ordentlig dokumentation.
Lärandemål - Färdigheter och kompetenser: wykonywania ćwiczeń leczniczych i zabiegów fizykalnych u osób z chorobami i dysfunkcjami niedotyczącymi narządu ruchu – stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego; wykonywania badań funkcjonalnych narządów wewnętrznych i badań wydolnościowych niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii; wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych.

Print Friendly