Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych

Kształcenie w zakresie fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych
课程内容: Fizjoterapia osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży ze schorzeniami niedotyczącymi w swej istocie aparatu ruchu – w kardiologii, 肺病, geriatrii, 精神病学, 手术, 妇产科, 儿科, 肿瘤和姑息治疗. Fizjoterapia w całokształcie leczenia chorego. Dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby. Fizjoterapia w różnych stadiach i okresach choroby. 预防继发性改变的. 改善, sterowanie kompensacją i postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych. 控制康复的结果. 保持适当的文件.
学习成果 - 技能和能力: wykonywania ćwiczeń leczniczych i zabiegów fizykalnych u osób z chorobami i dysfunkcjami niedotyczącymi narządu ruchu – stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego; wykonywania badań funkcjonalnych narządów wewnętrznych i badań wydolnościowych niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii; wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych.

Print Friendly