Clinical Physiotherapy in locomotor dysfunction

Kształcenie w zakresie fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu
Course content: Teoria i praktyka fizjoterapii osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z rozmaitymi dysfunkcjami aparatu ruchu w ortopedii i traumatologii, Rheumatology, neurologii i neurologii dziecięcej. Fizjoterapia w całokształcie leczenia chorego. Dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby. Fizjoterapia w różnych stadiach i okresach choroby. Prevention of secondary changes. Improving, sterowanie kompensacją i postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych. Controlling the results of rehabilitation. Record-keeping. Specyfika fizjoterapii w wieku rozwojowym oraz u osób w podeszłym wieku.
Learning outcomes - Skills and competencies: wykonywania ćwiczeń leczniczych i zabiegów fizykalnych u osób z dysfunkcjami narządu ruchu – stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego; wykonywania badań i testów niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii; wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych.

Print Friendly