Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu

Kształcenie w zakresie fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu
Contenido del curso: Teoria i praktyka fizjoterapii osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z rozmaitymi dysfunkcjami aparatu ruchu w ortopedii i traumatologii, Reumatología, neurologii i neurologii dziecięcej. Fizjoterapia w całokształcie leczenia chorego. Dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby. Fizjoterapia w różnych stadiach i okresach choroby. Prevención de cambios secundarios. Mejorar, sterowanie kompensacją i postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych. El control de los resultados de la rehabilitación. Mantenimiento de registros. Specyfika fizjoterapii w wieku rozwojowym oraz u osób w podeszłym wieku.
Los resultados del aprendizaje - Habilidades y competencias: wykonywania ćwiczeń leczniczych i zabiegów fizykalnych u osób z dysfunkcjami narządu ruchu – stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego; wykonywania badań i testów niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii; wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych.

Print Friendly