Physiothérapie clinique dans le dysfonctionnement locomoteur

Kształcenie w zakresie fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu
Le contenu du cours: Teoria i praktyka fizjoterapii osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z rozmaitymi dysfunkcjami aparatu ruchu w ortopedii i traumatologii, Rhumatologie, neurologii i neurologii dziecięcej. Fizjoterapia w całokształcie leczenia chorego. Dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby. Fizjoterapia w różnych stadiach i okresach choroby. Prévention des changements secondaires. Améliorer, sterowanie kompensacją i postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych. Contrôler les résultats de la réhabilitation. La tenue des dossiers. Specyfika fizjoterapii w wieku rozwojowym oraz u osób w podeszłym wieku.
Les résultats d'apprentissage - Aptitudes et compétences: wykonywania ćwiczeń leczniczych i zabiegów fizykalnych u osób z dysfunkcjami narządu ruchu – stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego; wykonywania badań i testów niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii; wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych.

Print Friendly