Fisioterapia clinica in disfunzioni del sistema muscolo-scheletrico

Kształcenie w zakresie fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu
Contenuti del corso: Teoria i praktyka fizjoterapii osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z rozmaitymi dysfunkcjami aparatu ruchu w ortopedii i traumatologii, Reumatologia, neurologii i neurologii dziecięcej. Fizjoterapia w całokształcie leczenia chorego. Dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby. Fizjoterapia w różnych stadiach i okresach choroby. Prevenzione delle modifiche secondarie. Migliorare, sterowanie kompensacją i postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych. Controllo dei risultati della riabilitazione. Registrazioni. Specyfika fizjoterapii w wieku rozwojowym oraz u osób w podeszłym wieku.
I risultati di apprendimento - Abilità e competenze: wykonywania ćwiczeń leczniczych i zabiegów fizykalnych u osób z dysfunkcjami narządu ruchu – stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego; wykonywania badań i testów niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii; wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych.

Print Friendly