Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu

Kształcenie w zakresie fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu
课程内容: Teoria i praktyka fizjoterapii osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z rozmaitymi dysfunkcjami aparatu ruchu w ortopedii i traumatologii, 风湿病, neurologii i neurologii dziecięcej. Fizjoterapia w całokształcie leczenia chorego. Dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby. Fizjoterapia w różnych stadiach i okresach choroby. 预防继发性改变的. 改善, sterowanie kompensacją i postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych. 控制康复的结果. 记录保存. Specyfika fizjoterapii w wieku rozwojowym oraz u osób w podeszłym wieku.
学习成果 - 技能和能力: wykonywania ćwiczeń leczniczych i zabiegów fizykalnych u osób z dysfunkcjami narządu ruchu – stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego; wykonywania badań i testów niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii; wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych.

Print Friendly