Fundamentals of Clinical Sjukgymnastik

Kształcenie w zakresie podstaw fizjoterapii klinicznej
Kursens innehåll: Wiadomości o różnych jednostkach chorobowych niezbędne dla programowania procesu rehabilitacji i zrozumienia uwarunkowań jego skuteczności oraz przeciwwskazań do stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych – w zakresie ortopedii i traumatologii, Rheumatology, neurologi, Pediatrics, Kardiologi, Pulmonology, kirurgi, ginekologii i położnictwa, geriatrii, psychiatrii oraz intensywnej terapii. Podstawowe wiadomości o chorobach z uwzględnieniem mechanizmu i dynamiki rozwijających się zmian, Jag odwracalności, mechanizmów kompensacyjnych i powiązań przyczynowo-skutkowych między objawami. Prognosis, zejście choroby i jej skutki, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Zbieranie wywiadów i prowadzenie badań czynnościowych. Prowadzenie dokumentacji klinicznej w stopniu niezbędnym w praktyce fizjoterapeutycznej.
Lärandemål - Färdigheter och kompetenser: opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków fizjoterapii i planowanie procesu rehabilitacji.

Print Friendly