Dermatologia

Kształcenie w zakresie dermatologii
Treści kształcenia: Czynność i funkcja skóry. Skóra jako organ immunologiczny. Podstawowe jednostki chorobowe skóry, skóry owłosionej i paznokci – objawy, patogeneza, sposób postępowania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania chorobowych zmian skóry; odpowiedniego postępowania zaleconego przez lekarza w przypadku chorobowych zmian skóry i paznokci.

Print Friendly, PDF & Email