Doraźna pomoc przedmedyczna

Kształcenie w zakresie doraźnej pomocy przedmedycznej
Treści kształcenia: Przyczyny bezpośredniego zagrożenia życia. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach.

Print Friendly, PDF & Email