Fizjoterapia i masaż

Kształcenie w zakresie fizjoterapii i masażu
Treści kształcenia: Masaż klasyczny ciała. Techniki masażu leczniczego. Podstawowe techniki fizjoterapeutyczne – światłolecznictwo, elektrolecznictwo, ciepłolecznictwo, wodolecznictwo, kinezyterapia, balneoterapia – podstawy fizyczne, zastosowania. Elementy odnowy biologicznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykonywania masażu klasycznego ciała; stosowania podstawowych technik fizjoterapeutycznych i metod kosmetycznych odnowy biologicznej.

Print Friendly, PDF & Email