Histologia

Kształcenie w zakresie histologii
Treści kształcenia: Budowa mikroskopowa powłok ciała – naskórka, skóry właściwej, tkanki podskórnej. Włosy – budowa, rozwój. Budowa i czynność gruczołów łojowych i potowych. Paznokcie – budowa i wzrost. Odmienność powłok w różnych częściach ciała.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: posługiwanie się wiedzą z zakresu prawidłowej budowy histologicznej tkanek i narządów; rozpoznawania tkanek i narządów w preparatach mikroskopowych.

Print Friendly, PDF & Email