Receptura kosmetyczna

Kształcenie w zakresie receptury kosmetycznej
Treści kształcenia: Substancje czynne w recepturze kosmetycznej – działanie, zastosowania, interakcje. Stosowanie podłoży gotowych w recepturze. Substancje pomocnicze i konserwujące w recepturze. Przykładowe receptury różnych form kosmetycznych – zastosowania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: odczytywania receptury i ustalania zakresu funkcji jej składników; poprawnego stosowania podstawowych elementów receptury kosmetyku.

Print Friendly, PDF & Email