Stypendia

stypendia2

NAGRADZAMY – POMAGAMY – WSPIERAMY
W Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku możesz korzystać z szerokiego wachlarza stypendiów – nagradzamy najlepszych i wyjątkowych studentów, a osobom które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej staramy się zapewniać warunki, w których nie będą zmuszone do przerywania studiów.

Studiowanie na uczelni niepublicznej nie musi być drogie, a najlepsi mogą studiować za darmo!
Sam decyduj na co przeznaczysz swoje stypendium!

NAGRADZAMY
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW – przyznawane jest za dobre wyniki w nauce (10% studentów z najwyższą średnią ocen na danym kierunku), w sporcie (za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz za osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Zajmij czołowe miejsce na liście rankingowej i otrzymaj stypendium rektora!
W semestrze zimowym r. akad. 2013/14 najlepsi studenci otrzymali nawet 7 200 zł!

POMAGAMY
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA – przyznawana studentom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji losowej.
STYPENDIUM SOCJALNE – możesz je otrzymać już w trakcie pierwszego semestru studiów. Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę
w Twojej rodzinie.
W roku akademickim 2013/2014 semestralne stypendium socjalne osiągnęło nawet kwotę 4 050 zł!
STYPENDIUM SOCJALNE O ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI – przyznawane studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej a przy tym korzystają z zakwaterowania w domu studenckim lub wynajętym obiekcie mieszkalnym. To specjalna oferta dla studentów studiów stacjonarnych.
W roku akademickim 2013/2014 semestralne stypendium socjalne o zwiększonej wysokości osiągnęło nawet kwotę 6 750 zł!

WSPIERAMY
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – przyznawane studentom, którzy posiadają stopień niepełnosprawności (od lekkiego po znaczny).
W roku akademickim 2013/2014 semestralne stypendium socjalne osiągnęło nawet kwotę 2 250 zł!

Wszelkich informacji na temat świadczeń pomocy materialnej udziela pracownik działu stypendiów.
Kontakt:
tel.: 58 769 08 00
fax: 58 769 08 01
e-mail: stypendium@wsz.pl

Print Friendly, PDF & Email