Studia podyplomowe

Dodatkowe kwalifikacje to niewątpliwe atuty pracownika na europejskim rynku pracy. Możesz je zdobyć podejmując naukę na oferowanych przez WSZ studiach podyplomowych:

dietetyka

kosmetologia bioestetycznaStudia podyplomowe trwają tylko rok i przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Zajęcia dydaktyczne odbywają się co 2 tygodnie, wyłącznie w systemie niestacjonarnym (zaocznym) – zjazdy w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Programy studiów obejmują pełen zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Wspomóż swoje plany zawodowe kształceniem podyplomowym!

Print Friendly, PDF & Email