Coaching zdrowia

coaching zdrowia

Serdecznie zapraszamy na nowy kierunek studiów podyplomowych – COACHING ZDROWIA!

Coaching zdrowia jest rodzajem osobistego/życiowego coachingu, dzięki któremu klient poprzez współpracę z coachem rozwija swoje silne strony, pokonuje wewnętrzny opór i przekracza własne ograniczenia. Realizuje wyznaczone przez siebie cele związane ze zdrowiem i stylem życia.
Coaching zdrowia pomaga znaleźć najlepsze metody utrzymania i zachowania szeroko pojętego zdrowia i aktywności życiowej. W wyniku coachingu zdrowia można polepszyć jakość swojego życia, zwiększając zadowolenie w różnych jego obszarach, a także odzyskując lub zachowując równowagę psychofizyczną.

Coaching zdrowia znajduje zastosowanie, gdy klienci szukają wsparcia w takich sytuacjach jak np.: 

 • kuracje odchudzające/chęć zmniejszenia wagi ciała,
 • zmiana nawyków żywieniowych,
 • chęć zapanowania nad swoimi emocjami,
 • chęć pokonania stresu/wypalenia zawodowego,
 • osiągnięcie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym,
 • uzależnienia,
 • długotrwała choroba,
 • problemy zdrowotne, mające podłoże psychosomatyczne,
 • powrót do sprawności fizycznej i życiowej (proces rehabilitacji).

Celem studiów podyplomowych jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia profesjonalnego coachingu i korzystania z narzędzi i technik coachingowych w pracy z klientem.

Program studiów podyplomowych COACHING ZDROWIA wzbogacony jest o wiedzę z zakresu:

 • andragogiki – zagadnień związanych z motywowaniem osób dorosłych i wspieraniem ich w rozwoju,
 • zagadnień związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym człowieka,
 • zagadnień  związanych z poprawą jakości życia w obszarze zdrowia,
 • zagadnień związanych Work-Life Balance (WLB),
 • zagadnień związanych ze wspieraniem zmian.

Na studia COACHING ZDROWIA zapraszamy przede wszystkim:

 • osoby pracujące w sektorze związanym ze zdrowiem – fizjoterapeuci, rehabilitanci, dietetycy, lekarze, pracownicy hospicjów.
 • osoby na co dzień zajmujące się pomaganiem – psycholodzy, terapeuci, psychoterapeuci.
 • pracownicy instytucji i organizacji zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia.

Zamów program studiów podyplomowych – studia.podyplomowe@wsz.pl

harmonogram zjazdów

terminy i warunki rekrutacji

opłaty wpisowe i czesne

wymagane dokumenty

Print Friendly, PDF & Email