Wymagane dokumenty

Studia licencjackie:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. świadectwo dojrzałości (oraz kserokopia)
3. cztery aktualne zdjęcia (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) sugerujemy wykonanie zdjęć na papierze matowym
4. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
5. potwierdzenie wpłaty wpisowego
6. oświadczenie – tylko dla kandydatów na kierunek fizjoterapia.
Jeśli jesteś kandydatem na kierunek dietetyka, fizjoterapia, informatyka lub kosmetologia złóż zaświadczenie lekarskie.

Studia podyplomowe:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz kserokopia
3. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
4. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
5. potwierdzenie wpłaty wpisowego (jeśli wymagane).

Dokumenty należy składać w dziale promocji i rekrutacji (p.101) lub przysłać pocztą na adres:
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
ul. Pelplińska 7
80-335 Gdańsk
Dział promocji i rekrutacji
Formularze do pobrania

Print Friendly, PDF & Email