SKIEROWANIE I FORMULARZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

Skierowanie na badania lekarskie oraz formularz zaświadczenia lekarskiego wydaje dział promocji i rekrutacji (p.101).
Jeśli mieszkasz poza Trójmiastem możesz otrzymać:
1) skierowanie i formularz zaświadczenia lekarskiego drogą pocztową.
W tym celu wyślij na adres rekrutacja@wsz.pl dane:
– imię i nazwisko,
– PESEL,
– adres do korespondencji,
– kierunek studiów.
W temat wiadomości wpisz „skierowanie”.
lub
2) skan skierowania do samodzielnego wypełnienia oraz formularz zaświadczenia lekarskiego drogą elektroniczną.
W tym celu wyślij na adres rekrutacja@wsz.pl dane:
– imię i nazwisko,
– kierunek studiów.
W temat wiadomości wpisz „skierowanie-skan”.

Aby uzyskać wymagane zaświadczenie lekarskie udaj się do lekarza profilaktyka. Lekarzem profilaktykiem jest np. lekarz medycyny pracy.
Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest pieczątka lekarza ze specjalnością „lekarz medycyny pracy” lub w przypadku lekarzy z inną specjalnością, uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych, „badanie profilaktyczne przeprowadził: imię i nazwisko lekarza”.

Print Friendly, PDF & Email